Dlaczego warto korzystać z funduszu inwestycyjnego Luksemburgu?:

 • Luksemburski fundusz inwestycyjny, w zależności od formy prawnej i rodzaju, może być transparenty podatkowo, zwolniony z opodatkowania w całości lub w odniesieniu do dochodów kapitałowych;
 • Luksemburski fundusz może być tworzony w wielu formach, rodzajach i wariantach prawnych, co umożliwia inwestorom idealne dopasowanie struktury do zakładanych celów inwestycyjnych i optymalizacyjnych.
 • Luksemburski fundusz umożliwia lokowanie środków w bardzo szeroki katalog praw majątkowych.
 • Luksemburski fundusz ułatwia pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, dzięki czemu jest doskonałą alternatywą dla emisji akcji lub obligacji.
 • Luksemburski fundusz pozwala zdywersyfikować i zminimalizować ryzyko gospodarcze.
 • Luksemburski fundusz pozwala prowadzić profesjonalną działalność inwestycyjną na rynku publicznym i niepublicznym.
 • Luksemburski fundusz może korzystać z atrakcyjnych rozwiązań prawnych.
 • Luksemburski fundusz umożliwia zwiększenie dźwigni kredytowej.
 • Luksemburski fundusz jest świetnym narzędziem dla wyjścia z wieloletnich i dochodowych inwestycji.
 • Luksemburski fundusz może służyć do transpokoleniowego transferu kapitału.
 • Konstrukcja prawna Luksemburski fundusz ułatwia obrót wierzytelnościami.
 • Luksemburski fundusz zapewnia skuteczną zmianę w strukturze własnościowej i kapitałowej.
 • Elastyczne zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego umożliwiają uszycie struktury pod określone cele inwestycyjne i optymalizacyjne.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Luksemburg:

 • jest jednym z największych, globalnych centrów finansowych,
 • charakteryzuje się nowoczesnym i wyrafinowanym systemem prawa korporacyjnego i podatkowego,
 • charakteryzuje się przyjaznym podejściem organów podatkowych do podatników,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.